top of page

NCGR - National Council For Geocosmic Research, Inc.

(Ulusal Jeokozmik Araştırmalar Konseyi)


NCGR 1971 yılında Massachusettes'de  astrolojik eğitim ve araştırmaların standartlarını yükseltmek amacıyla kurulmuş olan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 2500 üyeye sahiptir. Birçok üye birleşerek Chapter oluşturmuştur. Bu Chapter'lar NCGR'ın küçük birimleri olarak bulundukları bölgelerde  astrolojik eğitim ve araştırmaların standartlarını yükseltmek üzere  NCGR ile uyumlu şekilde  faaliyet göstermektedirler. 

NCGR'ın Amerika'da 26 eyalette 39 Chapter'ı bulunmaktadır. Ayrıca ikisi Meksika'da, diğerleri de Peru, Avustralya ve Türkiye'de olmak üzere toplam 5 uluslararası Chapter'ı bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCGR-TÜRKİYE

 

Astrolog Barış İlhan 1994'ten beri üyesi olduğu, Amerika'nın en iyi sertifika programına sahip en büyük astroloji kuruluşu olan NCGR'ın Danışma Kuruluna aday gösterildi ve 2002 Ekim ayında üyeliği onaylandı. Aynı tarihlerde Barış İlhan'ın Chapter (NCGR Türkiye Bölümü) başvurusu 2003 yılının Temmuz ayında resmen onaylandı ve başkanlığını Barış İlhan'ın yaptığı 11  kurucu üyesi (kurucu üyeler) ile  İstanbul-Türkiye Chapter'ı kurulmuş oldu.


Ülkemiz gittikçe dünyaya daha fazla açılmaktadır. Her konuda olduğu gibi astroloji konusunda da dünya standartlarını takip etme zorunluluğu doğmuştur. Son derece ilgi çeken astroloji  konusu ülkemizde herhangi bir disiplini olmadan gelişigüzel  ilerlemektededir. Öte yandan dünyada astroloji yıllar içerisinde NCGR da dahil olmak üzere birkaç önemli organizasyonun çalışmaları  ve çeşitli kaliteli eğitim kurumlarıyla denetim mekanizması bulunan, etik kuralları belirlenmiş ve belirgin olarak standartları oluşturulmuş bir disiplin haline gelmiştir.

Türkiye'de bir NCGR Chapter'ı (bölümü) kurulmasının amacı tüm dünyada geçerli olan bu sınav ve sertifika sistemini oturtmak, astroloji uygulamasını belli bir disiplin ve etik kurallara bağlı olarak yapılmasını sağlayarak astrolojik danışmanlık  kalitesini yükseltmektir.

 

NCGR-Türkiye Kurucu Üyeleri:

 

Ayşem AKSOY

Neslihan AYANOGLU

Silva AYVAZ

Ilker EM

Meltem  ERDAG ERSOY

Hasan GEDİK

Barış ILHAN

Annette MANKEOGLU

Selva SOYSEVEN

Serap ŞENGÖZ

Oya VULAS

Nesrin YONTAR

bottom of page